Tegninger

Forprosjekt,prosjekt/søknadstegninger,
arbeidstegninger og 3D visualisering

Provtek, ditt arkitekt- og ingeniørfirma som hjelper deg med å realisere dine byggeprosjekter fra start til slutt. Vi er eksperter i å levere enestående arkitektur og ingeniørarbeid, og gjennom våre grundige og effektive tjenester, vil vi veilede deg gjennom hvert steg av prosessen for å sikre at ditt prosjekt blir en suksess.

Forprosjekt: Fra visjon til virkelighet

Når du starter ditt arkitektoppdrag med Provtek, begynner vi med den spennende innledningsfasen – Forprosjektet. Dette er et viktig skritt for å omsette din visjon til en konkret plan. Vi innleder med en uforpliktende møte hvor vi kartlegger dine økonomiske rammer og diskuterer fremdrift og omfang av oppdraget. Basert på denne konsultasjonen, presenterer vi deg med et skriftlig tilbud på det potensielle arkitektarbeidet.

Etter at vi har etablert økonomiske forhold og oppdragets omfang, går vi videre til skisseprosjektet. Her blir tomten befart og detaljer blir nøye målt og tegnet inn. Vi utarbeider også en mulighetsstudie for å identifisere muligheter og begrensninger på tomten, som inkluderer plangrunnlaget, byggegrenser, servitutter og eventuelle ledninger i grunnen. På dette stadiet skisser vi utbyggingens utforming, og du som byggherre/tiltakshaver vil ha muligheten til å godkjenne eller justere skissene etter dine ønsker.

Prosjekt/søknadstegninger: Fra skisse til form

Når vi har fått din godkjennelse på skisseprosjektet, går vi videre til uttegning av prosjekt/søknadstegningene. Disse tegningene er mer detaljerte enn skissene, men fortsatt på et skissemessig nivå. De gir en solid forståelse av hvordan bygget vil se ut, samtidig som de er lette å justere etter behov. Gjennom tett samarbeid med deg, sørger vi for at alle aspekter blir ivaretatt, og at du er fullt klar over hva som blir implementert.

Arbeidstegninger: Byggeprosessen blir virkelighet

Med godkjent prosjekt/søknadstegningene går vi videre til neste fase – arbeidstegningene. Disse tegningene er i målestokk 1:50 og inkluderer rom-, vindus- og dørskjema, samt nødvendige detaljer. Her blir de mindre detaljene fra forprosjektet tydeligere, og du vil få anledning til å reflektere over designet før byggeprosessen starter. Disse arbeidstegningene er fundamentale for innhenting av anbud og bidrar til å unngå pristillegg som følge av endringer underveis.

Vi anbefaler også at du benytter vår 3D visualiseringstjeneste, som gir deg muligheten til å oppleve ditt prosjekt i en virtuell virkelighet før det blir bygget. Dette hjelper deg med å få en realistisk forståelse av hvordan bygget vil se ut og lar deg gjøre eventuelle endringer før byggingen starter.

3D Visualisering: Levende fremtidsvisjoner av ditt prosjekt

3D visualisering er en kraftig verktøy som lar oss bringe dine arkitektoniske visjoner til liv på en realistisk og imponerende måte. Med avansert teknologi og ekspertise innen 3D-modellering, kan Provtek skape levende og detaljerte bilder av ditt fremtidige prosjekt. Denne visualiseringen gjør det mulig for deg som byggherre å få en dyp forståelse av hvordan bygget vil se ut i virkeligheten, før det faktisk blir bygget. Du vil kunne utforske ulike designalternativer, materialvalg og fargekombinasjoner, og ta informerte beslutninger for å sikre at resultatet møter dine forventninger. Med 3D visualisering kan du også presentere prosjektet ditt for interessenter, investorer eller andre involverte parter med imponerende og realistiske bilder som gir en klar og overbevisende visualisering av prosjektets potensiale. Dette bidrar til å styrke prosjektets appell og kan være avgjørende for å få støtte og godkjennelse for ditt arkitektoniske mesterverk.

Ønsker du en uforpliktende prat?