Byggesaksforskriften SAK10

Les hele Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning her.