Direktoratet for byggkvalitet

Vi anbefaler alle som skal bygge nytt, rehabilitere og mer, om å besøke siden til Direktoratet for byggkvalitet. Her kan du på en enkel måte få god informasjon om hvilke søknader som kreves / ikke kreves for ditt byggeprosjekt. Les mer på dibk.no.