Om PROVTEK

Hvem vi er

Provtek AS er et rådgivende ingeniørfirma innen bygg- og anleggsbransjen med arkitekttjenester. Vi kan tilby ulike tjenester og ekspertise innen planlegging, prosjektering og rådgivning for bygg- og anleggsprosjekter.
Dette kan inkludere:
  1. Byggeteknisk rådgivning hvor vi kan gi råd og veiledning om byggetekniske aspekter i prosjekter, som strukturell analyse, materialvalg, konstruksjonsmetoder og energieffektivitet.
  2. Prosjektering av bygninger hvor vi kan være ansvarlig for prosjekteringen av ulike typer bygninger, inkludert boliger, næringsbygg, industribygg og offentlige bygninger. Dette kan omfatte utforming av bygningskonstruksjoner, planløsning, arkitektonisk utforming og integrasjon av nødvendige tekniske systemer.
  3. I konstruksjonssikkerhet kan vi som et ingeniørfirma tilby en rekke tjenester for å bidra til å sikre at bygninger og struktur er stabile, trygge og i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter.  
  4. I Prosjektledelse er vi kompetent til å ta på oss prosjektledelsesoppgaver, som koordinering av ulike fagområder, tidsplanlegging, økonomistyring og kvalitetskontroll, for å sikre effektiv gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter.

Det er viktig å merke seg at dette er generelle eksempler på tjenester et rådgivende ingeniørfirma kan tilby, og at det spesifikke tjenestetilbudet til Provtek AS kan variere. Hvis du ønsker å bruke tjenestene våres, anbefales det å ta kontakt med oss for å få mer informasjon til ditt tiltak.

Våre verdier

Lovlig

Ved Provtek er vi forpliktet til å operere i samsvar med alle gjeldende lover, forskrifter og standarder. Vi setter høyeste prioritet på etterlevelse av juridiske retningslinjer for å sikre at alle våre aktiviteter er i tråd med loven. Vår oppmerksomhet på detaljer og grundige kunnskap om lokale byggeforskrifter gjør at vi kan navigere gjennom komplekse prosesser med tillit og integritet. Ved å følge loven til punkt og prikke, bidrar vi til å skape en trygg og ansvarlig byggebransje.

Etikk

Etikk er ryggraden i alt vi gjør hos Provtek. Vi forplikter oss til ærlighet, rettferdighet og integritet i alle våre interaksjoner med kunder, partnere og samfunnet. Vi tar ansvar for våre handlinger og er stolte av å ha et omdømme som en pålitelig og etisk organisasjon. Gjennom å opprettholde høy etisk standard i alt fra våre forretningsbeslutninger til vår kommunikasjon, bygger vi tillit og lojalitet hos våre kunder. Vi tror at ærlighet og transparens er nøkkelen til et vellykket samarbeid og langvarige forhold.

Moral

Moral er den indre kompassen som veileder oss til å ta riktige valg, selv når ingen ser på. Hos Provtek handler moral om å gjøre det som er riktig, ikke bare for våre kunder og partnere, men også for samfunnet som helhet. Vi er stolte av våre teammedlemmers integritet og medfølelse, som gjenspeiles i deres arbeid og forpliktelse til å gjøre en positiv innvirkning. Vi tar ansvar for våre miljømessige fotavtrykk og søker kontinuerlig å forbedre våre praksiser for å være mer bærekraftige og miljøvennlige.

Vi utfører

Byggesøknader

Vi bistår med alle type byggesøknader som søknader om rammegodkjennelse, igangsettingstillatelse og ferdigattest.

Prosjektering

Vi utfører prosjektering fra A-Å. Alt fra bolig, byging, konstruksjon, samitær, akustikk, miljø, grunn med mer.

Tegninger

Vår arkitekt hjelper med forprosjektering, prosjekt- og søknadstegninger, arbeidstegninger og 3D visualisering.

Kontroll

Vi utfører uavhengig kontroll, og tar overordnet ansvar for kontroll, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, brannkonsept og våtrom.