Plan- og bygningsloven (PBL)

Provtek er oppdaterte på de til enhver tid lover innen plan og bygg. Ønsker du som byggherre/tiltakshaver mer kunnskap om Plan og bygningsloven (PBL), kan du lese mer her: Lovdata plan og bygningsloven